خانه - گالری صوتی - دانلود صوت مجلس فاطمیه دوم 1394/1436 (عطایی و سیرلانی)
دانلود صوت مجلس فاطمیه دوم 1394/1436 (عطایی و سیرلانی)

دانلود صوت مجلس فاطمیه دوم 1394/1436 (عطایی و سیرلانی)

دانلود صوت مجلس فاطمیه دوم 1394/1436 (عطایی و سیرلانی)

رضا سیرلانی _ روضه رضا سیرلانی _ تک رضا سیرلانی _ شور
حسن عطایی _ شور (1) حسن عطایی _ شور (2) رضا سیرلانی _ واحد
حسن عطایی _ واحد حسن عطایی _ تک حسن عطایی _ شور (3)
حسن عطایی _ شور (4) رضا سیرلانی _ شور
دانلود صوت مجلس فاطمیه دوم 1394/1436 (عطایی سیرلانی)

 

به اشتراک گذاری


لینک کوتاه: http://karbalaeiha-qom.ir/?p=3016
از این لینک می توانید برای اشتراک در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید