خانه - گالری صوتی - ایام فاطمیه 1439-1396 – ملا مسعود شیرین